Faja Lobi

Dit seizoen zijn we in samenwerking met Pro Voetbal Ambassadeurs gestart met een nieuw pedagogisch plan om Faja Lobi KDS beter op de kaart te zetten. De club kampt met enkele vraagstukken. Zo is de ouderparticipatie erg laag, dit in groot contrast met de aanmeldingen voor de jeugd die juist zo hard gaan dat er gewerkt moet worden met wachtlijsten! Daarnaast willen we ervoor gaan zorgen dat men bij de naam van Faja Lobi weer positief over de club gaat denken.

Op 15 september hebben wij daarom samen met John Harvey Thijm een kickoff-lunch georganiseerd en onszelf voorgesteld. Tevens hebben we gouden regels laten opmaken per team. Hierbij maken we gezamenlijk met de ouders en spelers afspraken waaraan we elkaar gaan houden, ook wanneer er iets toevallig niet nagekomen zou worden.

Via Pro Voetbal Ambassadeurs is On The Move ook al enkele keren in de krant genoemd. Lees hier bijvoorbeeld 1 van deze artikelen! 

Het zijn de eerste kleine stappen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we er dit seizoen een groot feest van gaan maken!