Rots en Water

Het Rots en Watertraject wordt gezien als het ideale weerbaarheidsprogramma voor jongeren. Door middel van leuke en afwisselende spelsituaties leer je jezelf steeds beter kennen.  We hebben besloten dit jaar rots en water op bestelling aan te bieden. Dit geldt ook voor Amersfoort! Bel of mail ons voor de mogelijkheden!

Wat kan ik me bij de les voorstellen?
In de les wordt met name gekeken naar het zelfvertrouwen van de jongeren. Wat zijn je grenzen, heb je controle over je zelfbeheersing, hoe kijk je naar jezelf en wat geeft me vertrouwen? Een belangrijk onderdeel is het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag.

Welke ontwikkelingspunten?
• Actief bezig zijn
• Bewust worden van jezelf
• Zelfvertrouwen krijgen
• Grenzen aangeven
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Het voorkomen en aanpakken van pesten

Voor wie zijn de trainingen?
Er zijn verschillende trajecten waarbij de jongeren zich kunnen aansluiten.  Om het traject zo goed mogelijk te laten verlopen, zal er vooraf een intakegesprek plaats vinden.

Hoelang duurt het?
Het traject heeft minimaal 5 sessies en kunnen verlengd worden tot 10 sessies. Een sessie duurt ongeveer 1 uur.

Wanneer is het?
We bieden rots en water op bestelling aan. Dit betekent dat we bij voldoende animo een traject starten.